Missie

Waar staan we voor?
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de zorg, nu en in de toekomst. Om de
toenemende zorg aan te kunnen moeten we goed zorgen voor onze mantelzorgers. De
Roodkapjes willen mantelzorgers begeleiden om een goede balans te vinden tussen zorg voor
de ander en zorg voor zichzelf. We willen ze leren om ook voor zichzelf te zorgen zodat ze hun
zorgtaak beter en mentaal en fysiek gezonder vol kunnen houden. We vragen mantelzorgers
tijd voor zichzelf te reserveren om op te laden. De Roodkapjes coachen de mantelzorgers door
tips en tools aan te reiken voor het vergroten van hun bewustwording hoe ze beter voor
zichzelf kunnen zorgen.

Visie

Waar gaan we voor?
We geloven in de kracht van samen zijn door met elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en plezier te hebben. Daarom organiseren we bijeenkomsten waar mantelzorgers onder begeleiding van de Roodkapjes, leren zowel mentaal als fysiek goed voor zichzelf te zorgen.