Wie zijn wij?

De Roodkapjes zijn gevestigd in Nederland en staan bij de KvK ingeschreven als stichting, bekend onder nummer 80846475. Zoals in ons directiereglement te vinden is bestaat ons bestuur uit vier personen, we stellen ons even kort voor:

Ingrid de Geus

Ingrid is fysiotherapeut en ademhalingstherapeut. Rust niet voordat ze haar
cliënt, hoe dan ook, in beweging krijgt. Met haar holistische, creatieve en
humoristische aanpak krijgt ze het nog bijna altijd voor elkaar ook.
Een echte verbinder en ervaringsdeskundige in de mantelzorg. Al die
kwaliteiten maken haar onmisbaar voor de Roodkapjes.

Marjo Koppert

Steeds bewuster wordend van de heilzame werking van de natuur,vergrootte Marjo haar werkterrein naar buiten. Het gericht in contact zijn met de natuur, waarbij onze zintuigen worden aangesproken:
zien, voelen, horen, ruiken, helpt ons om dichter bij onze eigen natuur te komen. Marjo is naast natuurcoach ook beeldend coach. Zij is recent opgeleid tot Amplitie-deskundige, waarbij het vergroten van de positieve gezondheid voorop staat.

Martine Schwagermann

Martine is juriste en partner bij een middelgroot accountantskantoor. In haar advisering hanteert zij een pragmatische en resultaatgerichte aanpak. Het belang van de onderneming staat daarbij altijd voorop. Zij wil ondernemingen verder helpen in hun ontwikkelingsfase(n) met haar jarenlange ervaring en expertise.

Martin Meijerink

Martin is al jaren actief in het publiek domein, laatste jaren specifiek in de zorg als directeur en bestuurder van verschillende instellingen.
Martin is pas tevreden als hij ziet dat de inzet van zijn expertise leidt tot verbeteringen voor de BV Nederland, tot vernieuwing en verbetering voor de instellingen waar hij bij betrokken is en liefst nog op individueel niveau,tot mensen die structureel gelukkiger worden om hem heen. Martin is opgeleid als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eric witkamp bestuur

Erica Witkamp

Gedreven door interesse in en nieuwsgierigheid naar de mens werd Erica verpleegkundige, docent verpleegkunde en onderzoeker. Ze begon in de thuiszorg, zo dicht mogelijk bij het dagelijks leven van gewone mensen met gezondheidsproblemen. Probeerde dat leven te verbeteren en het lijden te verlichten. Die ambitie staat nog steeds centraal. Juist voor mensen die met de grilligheid en eindigheid van het leven worden geconfronteerd. Erica bouwt telkens voort op opgedane kennis en ervaringen en integreert die met nieuwe inzichten- persoonlijk en professioneel. Zo draagt ze al ruim 40 jaar actief bij aan het ontwikkelen van de zorg.

ANBI Formulier 2022

Download

Publiciteitsplicht ANBI Algemeen

Download

Jaarcijfers 2022

Download